Вработување

Тимот од стручни, посветени и способни кадри се клуч на нашето успешно работење и достигнувања.

Вработувањето на најдобрите кадри, постојаната грижа и вложувањето во вработените преку тимска работа и стручна едукација, во насока на нивен континуиран развој и унапредување во кариерата, претставуваат наш клучен приоритет.


НЛБ Банка нуди можност за работа во мотивирачка и посветена атмосфера, креативност и личен развој, тимски дух, можност за личен напредок и напредок во кариерата.