Вработување

Тимот од стручни, посветени и способни кадри се клуч на нашето успешно работење и достигнувања.

Вработувањето на најдобрите кадри, постојаната грижа и вложувањето во вработените преку тимска работа и стручна едукација, во насока на нивен континуиран развој и унапредување во кариерата, претставуваат наш клучен приоритет.


НЛБ Банка нуди можност за работа во мотивирачка и посветена атмосфера, креативност и личен развој, тимски дух, можност за личен напредок и напредок во кариерата.

НЛБ БАНКА ВРАБОТУВА „РАЗВОЕН ПРОЕКТАНТ” , „АДМИНИСТРАТОР НА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ” И СИСТЕМ ИНЖЕНЕР" ВО СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Ве поттикнуваме да бидете дел од нашата Банка и нашиот тим на успешни професионалци, посветени на барањата на клиенти, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба, соработка и почит меѓу членовите на тимот и соработниците се основни начела и вредности на нашето работење/делување.

Доколку ги споделувате/се препознавате во овие вредности ви нудиме работа во динамично опкружување со бројни можности за обука и професионален развој во нашиот Сектор за информатичка технологија на следниве работни позиции:

 

1. Развоен проектант

2. Администратор на бази на податоци

3. Систем инженер

Отворените работни позиции ви нудат можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија и платформи, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на  ИТ технологијата кон деловните корисници и клиентите на Банката.

Во продолжение се и описите на работното место, за кое покрај техничките вештини потребни се и  основни „софт“ вештини за комуникација со интерни деловни корисници:

  

1. Опис на работното место Развоен проектант

• Развој, планирање, одржување и дополнување на програмските решенија;

• Воведување на нови алатки за релациони бази на податоци при развојот на апликациите;

• Менторство, советување и поддршка на корисници при развој и употреба на програмски решенија на компјутерските системи;

• Помош на деловните корисници на системите при тестирање на програмските решенија и проценка на резултатите од тестирање;

• Учество во воведување нови технологии и стандарди за развој на програмските решенија;

• Соработка со надворешни изведувачи за развој на нови проектни решенија од областа на банкарската информатичка технологија;

• Менторство и пренос на знаења;

• Учество во проектни групи.

 

1.1 Потребни минимум квалификации, вештини и способности за работно место Развоен проектант

• Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

• Современи и класични алатки за поддршка и развој на софтвер;

• Познавање на системи за управување со бази на податоци;

• Аналитичиност, конструктивност и истрајност во изнаоѓање на решенија;

• Способност за тимска работа и самоиницијативност;

• Способност за одлучување;

• Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

 

2. Опис на работното место Администратор на бази на податоци

• конфигурација, одржување и управување со базите на податоци;

• планирање на стратегија и архитектура на базите на податоци;

• следење, безбедносен надзор и усогласување на работата на базите на податоци и предлагање на промени и подобрувања;

• изработка на безбедносни копии и обновување на базите на податоци;

• следење на перформансите и функционирањето на базите и нивно оптимизирање;

• соработка при развој на апликации;

• изработка на упатства, прирачници и стандарди;

• предлагање и реализација на безбедносни политики и обезбедување на безбедносни механизми.

 

2.1 Потребни минимум квалификации, вештини и способности за работно место Администратор на бази на податоци

• Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

• Минимум две години работно искуство со администрација на бази на податоци;

• Активно познавање на Microsoft SQL Server;

• Способност за тимска работа и самоиницијативност;

• Способност за одлучување;

• Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

 3. Опис на работното место Систем инженер


• Одржување, надзор и имплементација на сервери и сервиси Windows Client Server 2008/2012 инфраструктура со повеќе AD контролери, дистрибуирана Exchange платформа и Microsoft сервиси Web и File сервиси, во физичка и      виртуелизациска околина (HyperV и VMware);

• Управување и поврзување со централни Storage системи;

• Поддршка на клиентска Windows инфраструктура.


3.1 Потребни минимум квалификации, вештини и способности за работно место Систем инженер

• Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

• одлично познавање, специјализација и искуства во системско одржување и администрација на Windows Client Server 2008/2012 Exchange платформа

• Способност за тимска работа и самоиницијативност;

• Способност за одлучување;

• Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

 

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк најдоцна до 07.06.2017 година, со избирање на работната позиција за која аплицирате.

 

НЛБ Банка АД Скопје