Кодекс на однесување

Секојдневно сме посветени кон градење на вредности, следење на мисијата  и основните принципи на однесувањето.

Креираме и поставуваме насоки на кој сме посветени секој ден!

 

Содржина: Кодекс на однесување