Награди и признанија

 

 

НЛБ Тутунска банка е осум пати прогласувана за најдобра банка во Р.Македонија од страна на The Banker

 

 

Хронолошки низ годините НЛБ Банка е добитник на следните награди и признанија:

 

година

тип на награда

2015 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2015 WeBSEFF Sustainable Energy Excellence Awards
2015 второ место најдобар веб сајт во Македонија во категоријата финансиски услуги, банкарство и осигурување
2014 КРИСТАЛНО ЅВОНО за најтранспарентно котирано акционерско друшво
2014 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2014 второ место за најдобар веб сајт во Македонија во категоријата финансиски услуги, банкарство и осигурување
2013 Национална награда за најдобри општествено одговорни практики, категоријата вложување во заедницата, за проектот Галериски простор
2013 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2012 WeBSEFF Sustainable Energy Excellence Awards
2012 Eurpomoney Best Bank in Macedonia
2011 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2010 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2009 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2009 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2009 Superbrand Macedonia
2008 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2008 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2008 Сертификат за компанија со добро корпоративно управување од Стопанска комора на РМ и Транспарентност Нулта-корупција
2008 Eurpomoney Best Investment Bank in Macedonia
2007 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2007 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2007 Сертификат за компанија со добро корпоративно управување од Стопанска комора на РМ и Транспарентност Нулта-корупција
2006 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2006 Euro STP Excellence Award by Deutche Bank
2006 The Best bank in Macedonia by gross profit by Finance Central Europe
2005 The Best bank in Macedonia by ROE by Finance Central Europe
2004 The Best bank in Macedonia by gross profit by Finance Central Europe
2003 Банка на годината во Македонија според „The Banker“
2003 The Best bank in Macedonia by gross profit by Finance Central Europe
2002 The Best bank in Macedonia by gross profit by Finance Central Europe