НЛБ мПроклик

Прво комплетно мобилно банкарство за правни лица за целосно работење со платниот промет во земјата –
НЛБ мПроклик!Основни информации

НЛБ мПроклик е прва комплетна апликација за мобилно банкарство за правни лица во РМ во денарскиот платен промет. НЛБ мПроклик апликацијата е дел од НЛБ Проклик - електронското банкарство за правни лица. Корисниците на НЛБ Проклик можат самостојно да ја активираат НЛБ мПроклик апликацијата за мобилно банкарство и истата овозможува: 

  • Самостојно активирање на апликацијата на Вашиот мобилен телефон без потреба од доаѓање во Банка - за сите корисници на НЛБ Проклик - Електронското банкарство
  • Едноставен пристап до податоците и преглед на состојбата и прометот на денарската сметка и бизнис картичките
  • Можност за преглед, испраќање и печатење на изводи од сметки и налози
  • Можност за извршување на сите плаќања во денарскиот платен промет само со еден клик - без потреба од дополнителен уред 
  • Локатор на експозитурите и банкоматите на НЛБ Банка преку мапа интегрирана со Google Maps и Apple Maps
  • Комуникациска платформа со клиентите, увид во понудата и директен контакт со банката 24/7

 

Како да станете корисник?

               Апликацијата НЛБ мПроклик можете да ја преземете преку:

               Google Play Img                    

Апликацијата можете самостојно да ја активирате доколку сте корисник на НЛБ Проклик Електронско банкарство или да ја посетите најблиската експозитура на Банката.

Локатор на експозитури

За повеќе информации кликни тука