Mastercard Business картички

 

Аплицирајте за НЛБ Mastercard Business картичките oод 10.10.2020 до 10.11.2020 година и искористете ги промотивните поволности:

 

• Без членарина за првата година за сите апликации за Mastercard Business картичките во периодот од 10.10.2020 до 10.11.2020 година.

Без членарина за основната картичка за следната година за сите правни лица кои во промотивниот период ќе направат 10 или повеќе трансакции со Mastercard Business картичките

Промотивен пакет Mastercard Business картичка + Overdraft - дозволено пречекорување за правни лица со поповолни услови

  

Воедно, искористете ја единствената можност да ја посетите обуката наменета за имателите на Mastercard Business картичките на тема: „Изработка на готовински парични текови“ која ќе се одржи од страна на стручни експерти во организација на НЛБ Банка. Сите заинтересирани можат да се пријават на e-mail адресата: cash-flow@nlb.mk

 

Бизнис картичка директно поврзана со трансакциската сметка на правно лице
Бизнис картичка со можност за плаќање на обврските на рати или во целост