Visa картички

 

Аплицирајте за НЛБ Visa Classic и НЛБ Visa Gold кредитните картички до 15 - ти јули и искористете ја промотивната понуда: 

  • Без членарина за првата година на користење за апликации примени во промотивниот период од 07.06.2018 до 15.07.2018 година. 
  • Бесплатна полиса за патничко осигурување од Сава осигурување АД Скопје за секоја нова НЛБ Visa кредитна картичка. 
  • Без членарина за следната година на користење за постојни и нови корисници на НЛБ Visa кредитните картички кои во промотивниот период ќе направат најмалку 10 ПОС трансакции во земјата или странство.
Visa Electron е е дебитна картичка со која можете да плаќате безготовински и да подигате готовина од банкомати во земјата и странство.
Visa Electron е дебитна картичка наменета за сите пензионери кои имаат сметка во НЛБ Банка.
Visa Classic е револвинг кредитна картичка со која можете да купувате веднаш, а да отплаќате во периодот кој следува, со месечна отплата од минимум 5% од вкупните трошоци.
Visa Gold е револвинг кредитна картичка која на корисниците им овозможува поголема финансиска флексибилност, комодитет и привилегии при користењето.