НЛБ Трансакциска сметка

За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства во секое време.

Главни предности

 • Широк спектар на можности за безготовинско плаќање
 • Можност да располагате со Вашите средства во секое време
 • Можност за плаќање на Вашите редовни месечни трошоци преку траен налог
 • Можност за користење на НЛБ Клик - електронско и НЛБ мКлик – мобилно банкарство за физички лица
 • Постојан увид на состојбата и прометот на Вашата трансакциска сметка преку НЛБ Мини клик
 • Бесплатна Visa Electron дебитна картичка за целиот период на користење
 • Можност за активирање на НЛБ СМС Известување за направена трансакција
 • Можност да подигате готовина без провизија на сите банкомати на НЛБ Банка и на банкоматите од НЛБ Групацијата во Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово
 • Можност за штедење преку НЛБ Штеди го кусурот
 • НЛБ Трансакциски пакети креирани според Вашите потреби

Дебитни картички

Visa Electron

Visa Electron е основна идентификациона картичка за Вашата лична трансакциска сметка. Тоа е дебитна картичка со која можете да плаќате безготовински и да подигате готовина од банкомати во земјата и странство. На картичката е отпечатен бројот на Вашата  лична трансакциска сметка.MasterCard Debit Contactless

MasterCard Debit Contactless картичката е дебитна картичка директно поврзана со Вашата лична трансакциска сметка, која можете да ја користите во земјата и странство за плаќање на продажни места и подигање готовина на банкомати. Тоа е  дебитна картичка со можност за плаќање на 3 и 6 рати без камата. MasterCard Debit Contactless картичката нуди можност за бесконтактно плаќање.

Повеќе

Како да отворите сметка?

1

Што е потребно?

- Барање за трансакциска сметка
- Документ за лична идентификација

2

Каде можете да отворите сметка?

- Во сите експозитури на Банката или
- On - line

Аплицирај online

3

Дебитна картичка

Банката за Вас ќе изработи идентификациона дебитна Visa Electron картичка. Со идентификационата дебитна Visa Electron картичка и личната карта, го потврдувате Вашиот идентитет и сопственост на сметката.

Трошоци и каматни стапки

 

 • Пасивна каматна стапка за позитивно салдо: 0,01 %
 • Активна каматна стапка до лимит: 11,25 %
 • Без месечен надомест за сметки со вкупен промет до 500 мкд
 • 30 мкд месечен надомест за сите сметки (освен сребрена) со вкупен промет над 500 мкд
 • 15 мкд месечен надомест за сребрена трансакциска сметка со вкупен промет над 500 мкд

 

Општи услови за водење на трансакциска сметка на физички лица