Наградна игра | Добитници

Добитници наградна игра "Со НЛБ MasterCard картичките најлесно до нов автомобил!"- 2015 година

 

ДОБИТНИК НА ГЛАВНАТА НАГРАДА - АВТОМОБИЛ MITSUBISHI ASX

                                  АЛДИН РЕЧ ОД ВЕЛЕС

 

 

Добитници на неделни награди од извлекување на ден 16.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 10.000 МКД

 • Александар Николовски од Скопје
 • Вјоса Речица од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 30.000 МКД

 • Александра Теменугова од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 16.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Аднан Лимани од Скопје
 • Виолетка Рингова од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Пала Николовска од Скопје
 • Елисавета Поповска од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 13.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Розета Трајан од Скопје
 • Наташа Авросиевска- Пешиноска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Снежана Христова од Скопје
 • Марјан Василов од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 12.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Јелена Бошеска од Скопје
 • Лиља Накова од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Љубиша Стојмановски од Скопје
 • Гоце Атанасовски од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 11.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Драгана Каровска- Чемерска од Скопје
 • Ерика Пигер од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Елизабета Николовска од Скопје
 • Биљана Димитријевиќ од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 10.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Томе Тодоровски од Скопје
 • Анастасија Зафировска Панчевски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Тодор Наумчевски од Скопје
 • Елена Тулевска од Скопје

Добитници на неделни награди од извлекување на ден 09.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 10.000 МКД

 • Орце Илиев од Скопје
 • Ивица Костадинов од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 30.000 МКД

 • Боби Пешевски од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 09.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Елизабета Трајковска од Скопје
 • Ацо Антовски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Моника Марковска од Битола
 • Јанка Бајева од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 06.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Љеунора Саити од Скопје
 • Биљана Јосифова од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Веселинка Деребанова- Крстевска од Скопје
 • Мирјана Димовска од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 05.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Стојна Симоновска од Скопје
 • Соња Ѓ. Велевска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Љупчо Радевски од Скопје
 • Звонко Ристески од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 04.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Виолета Илиевска од Скопје
 • Атанас Ковачевски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Боби Трпески од Скопје
 • Ненад Бошевски од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 03.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Ана Илиевска од Скопје
 • Лилјана Кик од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Јасминка Ивановска од Скопје
 • Венцо Нунев од Скопје

Добитници на неделни награди од извлекување на ден 02.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 10.000 МКД

 • Росанда Маневска од Скопје
 • Мара Акимовска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 30.000 МКД

 • Розалиа Кочковска од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 02.11.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Марија Андоновска од Скопје
 • Каролина Ѓорѓиевска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Наташа Миленкоска од Скопје
 • Христина Тошевска од Битола

 

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 30.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Ваљбона Динарица од Скопје
 • Александар Аврамоски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Димитар Георгиев од Струмица
 • Мирјана Симонијан- Јовановиќ од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 29.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Мишо Докмановиќ од Скопје
 • Боби Вељаноски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Ленче Томиќ- Цветановска од Скопје
 • Коста Алексовски од Куманово

 

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 28.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Николчо Митрески од Скопје
 • Емилија Здравковиќ од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Весна Настовска од Скопје
 • Жарко Коцев од Скопје

 

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 27.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Слаѓана Пешевска од Скопје
 • Лидија Ангеловска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Дејан Здравковски од Скопје
 • Елизабета Куновска од Скопје

 

Добитници на неделни награди од извлекување на ден 26.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 10.000 МКД

 • Билјана Зефиќ од Скопје
 • Цвета Јаневска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 30.000 МКД

 • Соња Величковска од Куманово

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 26.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Александра Алексовска од Скопје
 • Александра Јанкуловска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Снежана Стојановска од Скопје
 • Александра Прокопенко од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 22.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Муним Бајрактар од Струга
 • Горан Велановски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Мара Акимовска од Скопје
 • Фарук Малиќи од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 21.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Сандра Стрезовска- Витановска од Скопје
 • Катерина Перковска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Златко Ангелкоски од Скопје
 • Слободанка Стефановска од Скопје

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 20.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Блаже Јачев од Скопје
 • Вера Ѓеорговска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Александар Трајков од Охрид
 • Драган Пандески од Охрид

 Добитници на неделни награди од извлекување на ден 19.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 10.000 МКД

 • Горан Велев од Скопје
 • Борче Лисичков од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 30.000 МКД

 • Даниела Спироска од Охрид

 

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 19.10.2015:

- Добитници на парична награда во износ од 3.000 МКД

 • Зоран Димитровски од Скопје
 • Ирина Тулевска Јовановска од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Мирчо Нелковски од Скопје
 • Лилјана Цветкова од Скопје

 

Добитници на дневни награди од извлекување на ден 16.10.2015:

- Добитници на парична награда во  износ од 3.000 МКД

 • Мери Несторовска од Скопје
 • Никола Маџаревски од Скопје

- Добитници на парична награда во износ од 5.000 МКД

 • Томче Чешлароски од Скопје
 • Страхил Димковски од Скопје