СО НЛБ ДЕН ЗАПОЧНА МЕСЕЦОТ НА ШТЕДЕЊЕ ВО НЛБ БАНКА 
Од 25-ти Септември,

Со организација на традиционалниот НЛБ Ден, започна месецот на штедење во НЛБ Банка, оваа година на тема  ,,Штедење и безбедност во сообраќајот.