НЛБ Банка вработува 

    

НЛБ Банка, една од водечките банки во Р. Македонија, нуди можност за вработување на следната работна позиција:

 

  

Проценител на недвижен имот

Главна цел на работното место е извршување на стручна техничко-технолошка проценка на вредноста на градежните објекти и опрема при воспоставување на заложно право – хипотека, следење на инвестициите во тек, како и изработка на стручни извештаи согласно потребите на процесот.

  

Улога во тимот:

 • Проценка на пазарната вредност на недвижен имот (градежни објекти) и опрема;
 • Спроведување репроценка на заложениот имот во Банката;
 • Соработка со надворешните проценители на банката и контрола на проценките извршени од страна на надворешни проценители;
 • Изработка на анализи и извештаи;
 • Континуирано следење на измените во законските прописи и други акти за проценка и данок на имот, како и следење на меѓународните стандарди за проценка на недвижен имот.

  

Потребни квалификации и компетенции:

 • Уверение за положен испит / Лиценца во областа за проценка на недвижен имот и опрема;
 • Напредно познавање на регулативата од областа на проценки и данок на имот;
 • Познавање / сертификат за меѓународни стандарди ќе се смета за предност;
 • Универзитетско образование од област на градежништво / архитектура ќе се смета за предност;
 • Високо ниво на пишан и говорен англиски јазик;
 • Напредно користење на Office пакетот;
 • Возачка дозвола од Б категоријa;
 • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето;
 • Проактивен пристап во работата, способност за тимска работа и одлични комуникациски и организациски вештини.

  

Ве поттикнуваме да станете дел од нашиот тим:

 • Работното место нуди предизвик за работа во динамична средина со користење на современи системи за проценка;
 • Интернационален тим на врвни професионалци, посветени на иновации;
 • Меѓусебната доверба и соработка се основни начела во работењето;
 • Можности за обука и кариерен развој;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци.

  

Заинтересираните кандидати своите податоци можат да ги достават на следниот линк најдоцна до четврток 21.02.2019 год.

 

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.