Промотивна кампања за О2 лимит за правни лица

   

  

Почитувани клиенти,

  

НЛБ Банка во периодот до 30.06.2019 година спроведува промотивна кампања за O2 лимит – долгорочен револвинг кредит за правни лица.

 

Во промотивниот период за сите правни лица кои ќе аплицираат за О2 лимитот можат да ги искористат следниве поволности:

  

  • 4,9% фиксна каматна стапка која се пресметува само на искористениот дел
  • Без провизија за одобрување

  
О2 лимит е револвинг кредит кој е наменет за сите правни лица кои имаат потреба од дополнителни средства во своето тековно работење. Со овој кредитен продукт се овозможува надминување на одредени сезонски флуктуации во паричните текови, како и премостување на одреден период се до наплата на побарувањата од своите купувачи. 


О2 лимит – револвинг кредитот на фирмите им овозможува заштеда на време и средства, им дава сигурност и ликвидност во секојдневното работење.

Дополнителни информации можат да се добијат во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15-600 или на следниот линк

   

           

Со почит,

  

НЛБ Банка АД Скопје