НЛБ Групацијата со резултати од првиот квартал од 2019 година: Оствари нето добивка од 57,9 милиони евра

   

  

На својата 55-та седница Надзорниот одбор на НЛБ д.д. ги разгледа резултатите на НЛБ Групацијата за првиот квартал од 2019 година.

 

 

 

 

НЛБ Групација продолжува со трендот на стабилно и профитабилно деловно работење и во првиот квартал од 2019 година оствари нето добивка од 57,9 милиони евра, со значаен придонес на сите банки – стратешки членки на НЛБ Групацијата. Повеќе детали за перформансите можете да погледнете на следниот линк.

 

 Со почит, 

 НЛБ Банка АД Скопје