Промена на провизии на физички и правни лица 

 

  

Почитувани клиенти,

  

Ве информираме дека од 01.06.2019 година НЛБ Банка ќе изврши промена на дел од провизиите кои се однесуваат на работењето со физички и правни лица. Промените сe направени кај следниве типови на провизии:

 

    • трансакции во платниот промет во земјата за физички и правни лица
    • водење на денарски и девизни сметки за правни лица
    • пресметка за ликвидација на кредит
    • закуп на сефови

 

 

Повеќе информации за новите провизии можете да добиете на следниот линк

 

 

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје