НЛБ Банка ја продолжува промотивната кампања за кредитите за физички лица

 

  

 

Би сакале да Ве информираме дека НЛБ Банка ја продолжува промотивната кампања до 31- јули за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда Банката нуди потрошувачки и станбени кредити со поволни каматни стапки.

 

  

  

Во рамки на кампањата сите потрошувачки, станбени и хипотекарни кредити со животно осигурување, како и автомобилските и сребрените кредити, ќе се одобруваат без манипулативни трошоци. Сите останати кредити ќе се одобруваат со 50% пониски манипулативни трошоци. Исто така, кредитите со обезбедување на надвижен имот ќе се одобруваат без трошоци за проценка.

   

Промотивната понуда важи за сите новоодобрени кредити. Клиентите можат да аплицираат во најблиската експозитура на Банката или online на следниот линк 

   

Повеќе информации може да се добијат во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15 – 600 или на следниот линк