НЛБ Банка АД Скопје информира дека на 28.06.2019 година изврши исплата на дивиденда и утврдување на девиденден календар

 

  

Почитувани,

 

НЛБ Банка АД Скопје информира дека на ден 28.06.2019  година изврши исплата на дивиденда согласно Одлуката за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година. Вкупниот износ на дивиденда кој им се исплаќа на акционерите изнесува 1.484.358.018,00 МКД. Износот на бруто дивиденда по акција изнесува 1.738,00 МКД.

 

Исплатата на дивиденда се изврши за сите акционери кои имаат сметки во платниот промет или кои имаат доставено уредни инструкции за исплата во предвидениот рок.  

 

 

НЛБ Банка АД Скопје