НЛБ Банка изврши дополнување и ажурирање на Општите услови за користење на трансакциска сметка

      

НЛБ Банка изврши дополнување и ажурирање на Општите услови за користење на трансакциска сметка со 18.10.2021 година.

       

Дополнувањето се однесува на подетално информирање на клиентите во врска со намалувањето на одобрениот лимит на трансакциската сметка за износот на неплатена камата.